Karta informacyjna przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko – dotyczy budowy Materiały do pobrania