Wniosek o wydanie pozwolenia na umieszczenie urządzeń technicznych (tablic, reklam) na zabytku wpisanym do rejestru zabytków Materiały do pobrania